• tháng năm 31 2024
  • Yến Nguyễn

Bản tin tháng 05 - Victoria School

Nhằm giúp Phụ huynh và các em Học sinh dễ dàng theo dõi các hoạt động chính đã được diễn ra tại trường, Victoria School gửi đến Bản tin hoạt động tháng 05/2024 đã được tổng hợp sau đây.

T5, 2024

2-May-31-2024-08-36-00-7212-AM

3-4

4-2

5-1

6-1

7-1

8-1

9-1

10

11

12-1

13

14

15-1

16-1

17

18

19-1

20

21

22

23-1