• tháng tám 31 2023
  • Leej

Bản tin tháng 8 - Trường Victoria Nam Sài Gòn

Nhằm giúp Phụ huynh và các em Học sinh dễ dàng theo dõi các hoạt động chính đã được diễn ra tại trường, Victoria Nam Sài Gòn gửi đến Bản tin hoạt động tháng 8/2023 đã được tổng hợp ở bên dưới.

Bản tin tháng 8-1

Bản tin tháng 8-2

Bản tin tháng 8 - 3

Bản tin tháng 8-4

Bản tin tháng 8-5

Cảm ơn Phụ huynh và các em Học sinh đã quan tâm đến bản tin của Victoria Nam Sài Gòn, kính chúc Phụ huynh và các em Học sinh thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc!