• tháng mười 25 2023
  • Leej

Victoria School đón tiếp đoàn trường Đại học RMIT đến thăm

Ngày 24/10/2023 vừa qua, Victoria School vinh hạnh chào đón chuyến thăm của đoàn đại diện Trường Đại học RMIT. Cuộc gặp gỡ này không chỉ là cơ hội để đôi bên chia sẻ, giao lưu mà còn hướng đến những hợp tác lâu dài trong tương lai.

Trường Đại học RMIT, với danh tiếng quốc tế, là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu tại Úc và toàn cầu. Trường cung cấp các chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên nhu cầu của thị trường lao động, giúp sinh viên phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong sự nghiệp. RMIT có mạng lưới đối tác chặt chẽ với doanh nghiệp trong và ngoài nước, cung cấp cơ hội thực hành thực tế cho sinh viên trong suốt quá trình học. Ngoài ra, môi trường học tập quốc tế của trường khuyến khích nhận thức văn hoá, tư duy phản biện, sự thử nghiệm và óc sáng tạo.Trong chuyến thăm, các đại diện của cả hai bên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và chia sẻ những quan điểm về mục tiêu giáo dục. Cuộc gặp gỡ đã giúp đôi bên hiểu nhau hơn, từ đó giúp đôi bên phối hợp tốt hơn ở những dự án giáo dục trong tương lai. 

Đại diện RMIT tại Victoria School

Trong chuyến thăm, các đại diện của cả hai bên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và chia sẻ những quan điểm về mục tiêu giáo dục. Cuộc gặp gỡ đã giúp đôi bên hiểu nhau hơn, từ đó giúp đôi bên phối hợp tốt hơn ở những dự án giáo dục trong tương lai. 

Victoria School hy vọng rằng thông qua chuyến thăm này, đôi bên sẽ từng bước tạo dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và lâu dài. Bằng tình yêu giáo dục, cả hai tổ chức sẽ đồng hành tạo nên những dự án góp phần nâng cao chất lượng, xây dựng thế hệ học sinh tự tin, tự chủ tại Victoria School nói riêng và cộng đồng giáo dục Việt Nam nói chung.