* NỘP ĐƠN * CÂU HỎI * CHUYẾN THĂM

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này ("chính sách") sẽ giúp bạn hiểu cách Trường Victoria Nam Sài Gòn ("chúng tôi", "chúng tôi", "của chúng tôi") sử dụng và bảo vệ dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn truy cập và sử dụng http://www. vsss.edu.vn ("trang web", "dịch vụ").

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào và các thay đổi sẽ có tại đây. Nếu bạn muốn đảm bảo rằng bạn luôn cập nhật những thay đổi mới nhất, chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên truy cập trang này.

Dữ liệu người dùng nào chúng tôi thu thập
Khi bạn truy cập trang web, chúng tôi có thể thu thập các dữ liệu sau:
  • Địa chỉ IP của bạn.
  • Thông tin liên lạc và địa chỉ email của bạn.
  • Các thông tin khác như sở thích và sở thích.
  • Hồ sơ dữ liệu liên quan đến hành vi trực tuyến của bạn trên trang web của chúng tôi.

Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn
Chúng tôi đang thu thập dữ liệu của bạn vì nhiều lý do:
  • Để hiểu rõ hơn nhu cầu của bạn.
  • Để cải thiện dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.
  • Để gửi cho bạn các email quảng cáo có chứa thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy thú vị.
  • Để liên hệ với bạn để điền vào các cuộc khảo sát và tham gia vào các loại nghiên cứu thị trường khác.
  • Để tùy chỉnh trang web của chúng tôi theo hành vi trực tuyến và sở thích cá nhân của bạn.

Bảo vệ và bảo mật dữ liệu

Trường Victoria Nam Sài Gòn cam kết bảo mật dữ liệu của bạn và giữ bí mật. Chúng tôi thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Chúng tôi thực thi nghiêm ngặt Chính sách quyền riêng tư của mình trong VSSS và chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo mật về công nghệ, tổ chức và vật lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi nắm giữ khỏi bị mất, sử dụng sai, sửa đổi, truy cập hoặc tiết lộ trái phép hoặc vô tình, thay đổi hoặc phá hủy.

Chính sách Cookie của chúng tôi

Khi bạn đồng ý cho phép trang web của chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng đồng ý sử dụng dữ liệu mà trang web thu thập về hành vi trực tuyến của bạn (phân tích lưu lượng truy cập web, trang web bạn dành nhiều thời gian nhất và trang web bạn truy cập).

Dữ liệu chúng tôi thu thập bằng cách sử dụng cookie được sử dụng để tùy chỉnh trang web của chúng tôi theo nhu cầu của bạn. Sau khi chúng tôi sử dụng dữ liệu để phân tích thống kê, dữ liệu sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi hệ thống của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng cookie không cho phép chúng tôi giành quyền kiểm soát máy tính của bạn theo bất kỳ cách nào. Chúng được sử dụng nghiêm ngặt để theo dõi trang nào bạn thấy hữu ích và trang nào không để chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho bạn.

Nếu bạn muốn tắt cookie, bạn có thể thực hiện bằng cách truy cập cài đặt của trình duyệt internet của mình.

 

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết dẫn đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào các liên kết này, Trường Victoria Nam Sài Gòn không chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của bạn. Việc truy cập các trang web đó không bị chi phối bởi thỏa thuận chính sách bảo mật này. Đảm bảo đọc tài liệu về chính sách bảo mật của trang web mà bạn truy cập từ trang web của chúng tôi.

Hạn chế thu thập dữ liệu cá nhân của bạn

Tại một số thời điểm, bạn có thể muốn hạn chế việc sử dụng và thu thập dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể đạt được điều này bằng cách làm như sau:

Khi bạn điền vào các biểu mẫu trên trang web, hãy đảm bảo kiểm tra xem có ô nào bạn có thể bỏ chọn không, nếu bạn không muốn tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

Nếu bạn đã đồng ý chia sẻ thông tin của mình với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email và chúng tôi sẽ rất sẵn lòng thay đổi điều này cho bạn.

Trường Victoria Nam Sài Gòn sẽ không cho thuê, bán hoặc phân phối thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi chúng tôi được bạn cho phép. Chúng tôi có thể làm như vậy nếu pháp luật buộc chúng tôi. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng khi chúng tôi cần gửi cho bạn các tài liệu quảng cáo.