Biểu Phí Năm Học 2024-2025

(14/08/2024 – 26/05/2025)

Đơn vị tính: VNĐ (áp dụng cho tất cả các loại phí).

Học phí và các khoản phí khác được tính theo trọn năm học với nhiều phương thức thanh toán khác nhau.

Nhà trường có quyền điều chỉnh Biểu phí theo thời gian.

Phí đăng ký: 3.000.000 VNĐ

Phí nhập học: 20.000.000 VNĐ

Học phí

Lớp Học Phần Học kỳ  Cả năm 
1 33.000.000 66.000.000 132.000.000
2 35.475.000 70.950.000 141.900.000
3 38.225.000 76.450.000 152.900.000
4 40.975.000 81.950.000 163.900.000
5 44.000.000 88.000.000 176.000.000
6 47.300.000 94.600.000 189.200.000
7 50.875.000 101.750.000 203.500.000
8 54.450.000 108.900.000 217.800.000
9 58.300.000 116.600.000 233.200.000
10 62.425.000 124.850.000 249.700.000
11  66.825.000 133.650.000 267.300.000
12  71.775.000 143.550.000 287.100.000

PHÍ DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC PHẦN MỀM HỌC TẬP: 2.500.000 VNĐ

PHÍ DỊCH VỤ BÁN TRÚ

- Bữa Trưa & Xế (bắt buộc)
Lớp Học phần Học kỳ Cả năm
1 -5 5.500.000 11.000.000 22.000.000
6-12 6.500.000 13.000.000 26.000.000
 
- Bữa Sáng (Không bắt buộc)
Lớp Học phần Học kỳ Cả năm
1 -5 3.000.000 6.000.000 12.000.000
6-12 3.600.000 7.200.000 14.400.000

PHÍ SÁCH GIÁO KHOA, DỤNG CỤ HỌC TẬP, VẬT DỤNG BÁN TRÚ VÀ ĐỒNG PHỤC

- Phí sách giáo khoa: theo giá niêm yết.
- Phí dụng cụ học tập, vật dụng bán trú và đồng phục:
Cấp học Học phí
Tiểu học 7.500.000
Trung học 9.500.000

PHÍ DỊCH VỤ XE ĐƯA RƯỚC

Tuyến Học phần Học kỳ Cả năm
Tuyến 1 (0-3km) 3.750.000 7.500.000 15.000.000
Tuyến 2 (3.1-6km) 5.000.000 10.000.000 20.000.000
Tuyến 3 (3.1-10km) 6.250.000 12.500.000 25.000.000

 

PHÍ NỘI TRÚ

Bao gồm: Chỗ ở, Suất ăn tối, Xe đưa đón học sinh

Từ thứ Hai - Thứ Sáu Thứ Bảy/ Chủ Nhật
Học phần Học kỳ Cả năm
12.500.000 25.000.000 50.000.000 500.000

PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC (tạm thu): 700.000 VNĐ

 1. PHÍ ĐĂNG KÝ
  • Là phí đóng một lần, không được hoàn lại, không chuyển nhượng, đã bao gồm phí kiểm tra đầu vào và phí xử lý hồ sơ.
 2. PHÍ NHẬP HỌC
  • Là phí đóng một lần, không hoàn lại, không chuyển nhượng và được đóng đầy đủ cho lần nhập học đầu tiên.
 3. HỌC PHÍ
  • Học phí không bao gồm các phí dịch vụ và lệ phí thi các chứng chỉ quốc tế.
  • Ưu đãi đóng phí: Giảm 05% học phí đóng 1 lần cho cả năm học trước ngày 01 tháng 08 năm 2023.
  • Ưu đãi học phí dành cho anh chị em ruột của Học sinh:
   • Giảm 05% học phí cho con thứ hai khi Phụ huynh có 2 con (anh chị em ruột) học tại trường.
   • Giảm 10% học phí cho con thứ ba trở đi khi Phụ huynh có từ 3 con trở lên (anh chị em ruột) học tại trường.
 4. PHÍ DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC PHẦN MỀM HỌC TẬP
  • Là phí thường niên, áp dụng với Học sinh hiện hữu và Học sinh mới, bao gồm:
   • Chi phí dành cho các phần mềm học tập.
   • Chi phí dùng để phát triển và duy trì cổng thông tin điện tử để liên lạc và thông báo kết quả học tập, chuyên cần và các hoạt động của học sinh tại trường.
 5. DỊCH VỤ BÁN TRÚ
  • Phí dịch vụ bán trú được đóng theo đơn vị trọn học phần, Học sinh nhập học sau ngày tựu trường sẽ đóng theo đơn vị trọn tuần.
  • Phí dịch vụ bán trú bao gồm bữa trưa, bữa xế và dịch vụ chăm sóc bán trú tại trường, đây là dịch vụ được áp dụng cho tất cả Học sinh.
  • Phí bán trú không bao gồm bữa sáng, Phụ huynh có nhu cầu đăng ký, vui lòng thông báo với Phòng Tuyển sinh trước ngày tựu trường hoặc học kỳ tiếp theo trong vòng 02 tuần.
 6. CHI PHÍ SÁCH GIÁO KHOA, DỤNG CỤ HỌC TẬP, VẬT DỤNG BÁN TRÚ VÀ ĐỒNG PHỤC
  • Phí sách giáo khoa và học cụ bắt buộc:
   • Bao gồm sách giáo khoa, bộ học cụ của chương trình quốc gia vàsách của chương trình quốc tế Cambridge.
   • Phí sách giáo khoa và học cụ bắt buộc được tính đúng theo giá bìa.
  • Phí dụng cụ học tập, vật dụng bán trú và đồng phục:
   • Là phí áp dụng cho Học sinh mới, bao gồm: dụng cụ học tập, vật dụng bán trú và đồng phục.
   • Lưu ý: Nhà trường áp dụng việc trả và đổi đồng phục trong vòng 15 ngày kể từ ngày mua với điều kiện: đồng phục chưa qua sử dụng, còn nguyên tem nhãn và Phụ huynh cung cấp đầy đủ chứng từ mua đồng phục. Việc đổi đồng phục chỉ được áp dụng với các đồng phục cùng nhóm và cùng loại.
 7. DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN
  • Bảng phí dịch vụ xe đưa rước niêm yết là phí 02 chiều. Trường hợp Học sinh sử dụng xe đưa rước 01 chiều (đón hoặc trả) thì phí áp dụng bằng 60% phí dịch vụ 02 chiều.
  • Chính sách ưu đãi dành cho Học sinh có anh chị em ruột cùng sử dụng dịch vụ đưa rước:
   • Cùng địa điểm đi và về: giảm 20% mỗi Học sinh.
   • Cùng địa điểm đi hoặc về: giảm 10% mỗi Học sinh.
   • Ưu đãi được áp dụng đồng thời với các chính sách ưu đãi hay miễn giảm khác.
   • Phí dịch vụ xe đưa rước được đóng theo đơn vị trọn học phần, học sinh nhập học sau ngày tựu trường sẽ đóng theo đơn vị trọn tuần.
 8. PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ
  • Áp dụng theo quy định về Bảo hiểm Y tế bắt buộc, Nhà trường sẽ tạm thu và phần phí chênh lệch sau khi có công bố chính thức của cơ quan Bảo hiểm so với số phí đã thu sẽ được Nhà trường kết toán vào cuối năm học.

 1. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ
  • Học phí và các khoản phí khác của các học phần tiếp theo phải được đóng đúng hạn theo quy định của nhà trường theo các mốc thời gian bên dưới:
   Học phần Thời gian học Thời gian đóng phí
   I 14/08/2023 - 22/10/2023 01/08/2023
   II 23/10/2023 - 31/12/2023 09/10/2023
   III 01/01/2024 - 24/03/2024 18/12/2023
   IV 25/03/2024 - 26/05/2024 11/03/2024
 2. NHẬP HỌC SAU TỰU TRƯỜNG
  • Học phần Thời điểm nhập học
   Tính phí trọn học phần 60% phí của học phần
   I 14/08/2023 - 17/09/2023 18/09/2023 - 22/10/2023
   II 23/10/2023 - 26/11/2023 27/11/2023 - 31/12/2023
   III 01/01/2024 - 11/02/2024 12/02/2024 - 24/03/2024
   IV 25/03/2024 - 25/04/2024 26/04/2024 - 26/05/2022

 1. CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ CHO HỌC SINH NGƯNG HỌC TẠI TRƯỜNG
  • Điều kiện hoàn trả:
   • Các yêu cầu hoàn phí chỉ được giải quyết khi Nhà trường nhận được thông báo bằng văn bản chính thức của Phụ huynh (có đính kèm đầy đủ các hồ sơ minh chứng) ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày học sinh chính thức thôi học tại trường.
   • Phụ huynh sẽ nhận được phí hoàn sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhà trường chấp thuận Đơn hoàn phí.
  • Đối với phí dịch vụ bán trú và dịch vụ xe đưa rước chưa sử dụng, Nhà trường sẽ xem xét hoàn trả khi thuộc 01 trong 02 trường hợp sau:
   • Phụ huynh chuyển nơi công tác, sinh sống đến tỉnh hay thành phố hay quốc gia khác, không phù hợp về vị trí địa lý để Học sinh có thể tiếp tục theo học tại trường với chứng từ chứng minh.
   • Học sinh mất khả năng học tập tại trường do tai nạn hoặc bệnh tật.
  • Cách tính hoàn trả: Theo các mốc thời gian và tỷ lệ trong bảng bên dưới.
   Học phần Ngày Phụ huynh gởi thông báo trước các mốc thời gian bên dưới ít nhất 30 ngày HỌC PHÍ PHÍ ĂN BÁN TRÚ PHÍ XE ĐƯA ĐÓN
   I Trước 14/08/2023 100% 100% 100%
   Từ 14/08/2023 50% Các ngày chưa sử dụng (tính từ ngày tính phí cuối cùng) 100% phí các tuần chưa sử dụng tính từ tuần tính phí cuối cùng.
   Từ 18/09/2023 0%
   II Trước 23/10/2023 100% 100% 100%
   Từ 23/11/2023 50% Các ngày chưa sử dụng (tính từ ngày tính phí cuối cùng) 100% phí các tuần chưa sử dụng tính từ tuần tính phí cuối cùng.
   Từ 27/11/2022 0%
   III Trước 01/01/2024 100% 100% 100%
   Từ 01/01/2024 50% Các ngày chưa sử dụng (tính từ ngày tính phí cuối cùng) 100% phí các tuần chưa sử dụng tính từ tuần tính phí cuối cùng.
   Từ 12/02/2024 0%
   IV Trước 25/03/2024 100% 100% 100%
   Từ 25/03/2024 50% Các ngày chưa sử dụng (tính từ ngày tính phí cuối cùng) 100% phí các tuần chưa sử dụng tính từ tuần tính phí cuối cùng.
   Từ 23/04/2024 0%
 2. CHÍNH SÁCH BẢO LƯU ĐỐI VỚI HỌC SINH TẠM NGƯNG HỌC TẠI TRƯỜNG
  • Điều kiện bảo lưu:
   • Yêu cầu bảo lưu chỉ được giải quyết sau 15 ngày làm việc kể từ ngày Nhà trường chấp thuận Đơn bảo lưu (với các chứng từ đi kèm) của Phụ huynh.
   • Nhà trường chỉ bảo lưu tối đa 01 (một) năm học và Học sinh cần quay lại vào đầu năm học kế tiếp. Khi đi học lại, nếu các khoản thu có thay đổi thì Phụ huynh phải đóng thêm khoản chênh lệch theo biểu phí niêm yết áp dụng tại thời điểm đó.
   • Nếu hết hạn bảo lưu Học sinh vẫn không thể đi học lại thì sẽ được hoàn trả 50% giá trị đã được bảo lưu và Phụ huynh cần có văn bản yêu cầu hoàn trả kèm tài liệu minh chứng đầy đủ và hợp lệ.
  • Cách tính bảo lưu:
   Học phí 100% số tiền còn lại theo đơn vị 1 học phần trở lên. Nếu Học sinh đã đi học bất kỳ ngày nào trong học phần thì sẽ không được xét bảo lưu học phần đó.
   Phí ăn bán trú 100% số tiền còn lại theo đơn vị ngày, từ 5 ngày liên tục trở lên.  
   Phí xe đưa đón 100% số tiền còn lại theo đơn vị tuần, từ 2 tuần liên tục trở lên.  
   • Lưu ý: Trường hợp Phụ huynh chưa hoàn tất các khoản phí khác thì giá trị bảo lưu sẽ được cấn trừ trước khi ghi nhận giá trị bảo lưu cuối cùng.
 3. CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ TIỀN ĂN, TIỀN XE CHO HỌC SINH ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG
  • Điều kiện hoàn trả & Cách tính hoàn trả:
   • Trong trường hợp Học sinh không thể đến trường và đã nộp đơn Đơn xin nghỉ học, Nhà trường sẽ hoàn trả tiền ăn bán trú và tiền xe cho Học sinh theo số ngày từ 05 ngày liên tục trở lên cho các trường hợp sau:
    • Trường hợp 1: Học sinh bị ốm hoặc gặp tai nạn, Nhà trường sẽ hoàn trả theo số ngày từ 05 ngày liên tục trở lên tính từ ngày nhận được đơn.
    • Trường hợp 2: Các trường hợp khác với trường hợp 1, thì Phụ huynh phải thông báo nghỉ cho Nhà trường trước 03 ngày.
   • Nhà trường sẽ quyết toán tiền ăn bán trú và/ hoặc tiền xe vào cuối học phần/học kỳ và sẽ cấn trừ vào các khoản thu hoặc hoàn trả vào học phần/học kỳ kế tiếp trong năm học. Trong trường hợp Học sinh không còn tiếp tục theo học tại trường thì số tiền hoàn trả này sẽ được chuyển đến Phụ huynh qua hình thức chuyển khoản chậm nhất là trước ngày 31/7/2024.

 1. CHUYỂN KHOẢN VÀO TÀI KHOẢN CỦA TRƯỜNG
  • CHUYỂN KHOẢN VÀO TÀI KHOẢN CỦA TRƯỜNG
  • Nhà trường khuyến khích Phụ huynh thanh toán học phí và các chi phí khác bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng. Sau khi chuyển khoản, Phụ huynh lưu ý giữ lại các chứng từ xác minh việc thanh toán và cung cấp cho nhà trường khi cần thiết.
  • Tài khoản nhận thanh toán:
    Tên tài khoản: Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở Và THPT Khải Hoàn - Nam Sài Gòn
   • Tên ngân hàng: HD Bank
   • Chi nhánh ngân hàng: PGD Nguyễn Hữu Thọ - TP HCM
   • Số tài khoản: 056704077999999
   • Tên ngân hàng: Shinhan Bank
   • Chi nhánh ngân hàng: PGD Thủ Thiêm - TP HCM
   • Số tài khoản: 700035898989
   • Nội dung chuyển khoản: Họ tên Học sinh, lớp, tên khoản phí cần nộp
 2. THANH TOÁN BẰNG THẺ
  • Phụ huynh có thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng (thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ) bằng cách quẹt thẻ trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh.
 3. XUẤT HÓA ĐƠN VAT
  • Trong trường hợp Phụ huynh có nhu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), Phụ huynh cần điền thông tin yêu cầu theo mẫu của trường tại thời điểm thanh toán và Nhà trường sẽ gửi hóa đơn cho Phụ huynh trong vòng 20 ngày sau khi trường nhận được thanh toán.