PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

ppgd-icon-1

Dạy học dự án

Học sinh sẽ hứng thú hơn với việc học khi có cơ hội thâm nhập vào những vấn đề phức tạp, mang tính thách thức cao, và đôi khi đầy rẫy vấn đề nhưng rất sát với thực tế đời sống. Dạy học qua dự án khuyến khích việc tìm hiểu tích cực, giúp học sinh phát triển tư duy bậc cao.

ppgd-icon-2

Dạy học khám phá

Là phương pháp học tập kết hợp giữa sự tò mò của người học và các yếu tố khoa học để nâng cao chất lượng học tập, giúp nuôi dưỡng tình yêu khám phá và kỹ năng nghiên cứu của học sinh.

 

ppgd-icon-3

Dạy học theo định hướng STEAM

Là sự tích hợp có chủ đích của các bộ môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học để hỗ trợ học sinh phát triển các kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, sáng tạo và hợp tác, tự tin tiến bước đến tương lai.

ppgd-icon-4

Lớp học đảo ngược

Là một loại hình học tập kết hợp (blended learning), nơi học sinh được tiếp cận các nội dung học tập tại nhà, thông qua các nền tảng học tập trực tuyến, và thực hành, ứng dụng các kiến thức để giải quyết các tình huống học tập tại lớp.

ppgd-icon-5

Dạy học qua trò chơi

Là một chiến lược dạy học sử dụng ý tưởng về một trò chơi để đạt được các mục tiêu học tập cụ thể, cho dù chúng thuộc về kiến thức, kỹ năng hay thái độ, giúp giờ học đạt hiệu quả cao và khuyến khích động lực học tập của học sinh.

ppgd-icon-6

Dạy học theo nhóm

Là một hình thức học tập theo nhóm nhỏ có cấu trúc, tập trung vào sự chuẩn bị ngoài lớp học và áp dụng kiến thức trong lớp. Học sinh được sắp xếp một cách chiến lược thành các nhóm đa dạng gồm 5-7 học sinh làm việc cùng nhau trong suốt 01 tiến trình học tập.

Dạy học trải nghiệm

Học tập trải nghiệm là cơ hội để học sinh áp dụng những gì đã được dạy để giải quyết những thách thức trong thế giới thực. Học sinh trường Victoria Nam Sài Gòn có cơ hội học tập với nội dung thực tế nhờ hệ sinh thái doanh nghiệp đa dạng của Sovico gồm Hàng không, Ngân hàng, Bất động sản, Y tế và Giáo dục. Học sinh sẽ học tập trong một nội dung thực tiễn cụ thể.

cô trò cùng khám phá các phương pháp giảng dạy