TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Chương trình


  • Chương trình Quốc gia
  • Chương trình Trung học Quốc tế Cambridge
  • Chương trình Tư duy Toàn cầu Cambridge
  • Chương trình Giáo dục tính cách bằng
    hành động tích cực
  • Chương trình Năng khiếu Học đường
  • Chương trình Hướng nghiệp và Dự án
    thực tập doanh nghiệp
Chương trình trung học phổ thông

Văn bằng chứng chỉ / Chứng nhận

1.

Bằng tốt nghiệp THPT Quốc gia
và Học bạ CTQG

2.

Chứng chỉ IGCSE (Chứng chỉ Giáo dục Trung học Phổ thông Quốc tế).

3.

Chứng chỉ AS-Level Cambridge Global Perspectives & Research (nếu đạt IGCSE)

4.

Chứng chỉ Academic IELTS
(5.5 – 6.5)

5.

Chứng nhận hoạt động
cộng đồng

6.

Chứng nhận hoàn thành thực tập doanh nghiệp (trường và doanh nghiệp cấp)