TIỂU HỌC

Chương trình


  • Chương trình Quốc gia
  • Chương trình Tiểu học Quốc tế Cambridge
  • Chương trình Tư duy Toàn cầu Cambridge
  • Chương trình Giáo dục tính cách bằng hành động tích cực
  • Chương trình Năng khiếu Học đường
  • Chương trình Trải nghiệm doanh nghiệp
Cambridge tieu hoc dong hanh cung con
 cambridge tiểu học tốt cho sự phát triển của trẻ
Chương trình tiểu học

Văn bằng chứng chỉ / Chứng nhận

1.

Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học & Học bạ CTQG​

2.

Cambridge Primary Checkpoint - Tuyên bố thành tích

3.

Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Starters, Movers, Flyers​

4.

Chứng nhận hoạt động cộng đồng