TRẢI NGHIỆM DOANH NGHIỆP

Trải nghiệm học đường Hướng tới tương lai

Nhằm đào tạo một thế hệ học sinh năng động và giàu trải nghiệm, Victoria Nam Sài Gòn xây dựng chương trình Trải nghiệm doanh nghiệp, mang đến cho học sinh cơ hội học tập trải nghiệm, kiến tập và thực tập tại doanh nghiệp ngay khi học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường với các lĩnh vực như Hàng không (VietJet Air), Năng lượng, Bất động sản (Phú Long), Tài chính Ngân hàng (HD Bank),...

inh huong nghe nghiep cho con vo cung quan trong
ùng cha mẹ định hướng nghề nghiệp cho con trẻ