• tháng hai 1 2024
  • Admin

Bản tin tháng 01 - Trường Victoria Nam Sài Gòn

Nhằm giúp Phụ huynh và các em Học sinh dễ dàng theo dõi các hoạt động chính đã được diễn ra tại trường, Victoria Nam Sài Gòn gửi đến Bản tin hoạt động tháng 01/2024 đã được tổng hợp sau đây.

Untitled-1-01

Untitled-1-02

Untitled-1-03

Untitled-1-04

Untitled-1-05

Untitled-1-06