• tháng mười một 30 2023
  • Leej

Bản tin tháng 11 - Trường Victoria Nam Sài Gòn

Nhằm giúp Phụ huynh và các em Học sinh dễ dàng theo dõi các hoạt động chính đã được diễn ra tại trường, Victoria Nam Sài Gòn gửi đến Bản tin hoạt động tháng 11/2023 đã được tổng hợp sau đây

NEWLETTER-01-1

NEWLETTER-02-1

NEWLETTER-03-1

NEWLETTER-04-1

NEWLETTER-05-1

NEWLETTER-06-1

NEWLETTER-07-1

NEWLETTER-08

NEWLETTER-09

NEWLETTER-10

NEWLETTER-11

Cảm ơn Phụ huynh và các em Học sinh đã quan tâm đến bản tin của Victoria Nam Sài Gòn, kính chúc Phụ huynh và các em Học sinh thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc!