• tháng mười hai 31 2023
  • Admin

Bản tin tháng 12 - Trường Victoria Nam Sài Gòn

Nhằm giúp Phụ huynh và các em Học sinh dễ dàng theo dõi các hoạt động chính đã được diễn ra tại trường, Victoria Nam Sài Gòn gửi đến Bản tin hoạt động tháng 12/2023 đã được tổng hợp sau đây.

NEWLETTER new 01

Untitled-1-02

Untitled-1-03

Untitled-1-04

Untitled-1-05

Untitled-1-06

Untitled-1-07

Untitled-1-08

Untitled-1-09

Untitled-1-10

Untitled-1-11